Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/608/5094/12-02-2020

 000000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/606/5095/12-02-2020


 

Share