Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Δ/νσης του ΥΠΠΕΘ

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 30729/Γ1/26-02-2019

 


 

Share