Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ84 - Ηλεκτρονικών & ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 1057/17-01-2019

000000 ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΚΕΣ

000000 ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share