Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.57/1014/17-01-2019

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 5077/ΓΔ4/14-01-2019

000000 ΦΕΚ 5933/Β'/31-12-2018

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share