Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής.

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 961/14-01-2019

000000 ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

 

Share