Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλο

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 177031/Ε2/22-10-2018

 

 


 

Share