Ανάκληση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπ/κού Έργου για την τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες κενές θέσεις στο Περιφ. Κέντρο Εκπ/κού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης.

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.1.3/8916Α/03-10-2018

 


 

Share