5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

http://etpe2017.aspete.gr/index.php/2016-06-07-08-42-02

έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ από 21 έως 23 Απριλίου 2017.

Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία προεγγραφών για τα επιμορφωτικά εργαστήρια που θα διεξαχθούν στη διάρκεια του συνεδρίου - δείτε

http://etpe2017.aspete.gr/index.php/2016-06-07-08-42-47/2017-03-29-21-13-39

 

 


 

Share