ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 & ΠΕ 11 ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 & ΠΕ11 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

000000ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

000000ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  Α'

000000ΚΕΝΑ ΠΕ06 

000000ΚΕΝΑ ΠΕ11 

000000ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

000000ΕΝΤΥΠΟ 2 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ

Share