Προκήρυξη για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας σχ. μονάδας της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 4094/01-07-2021

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 Ν.4547/2018

000000 ΦΕΚ 4424/Β/05-10-2018 (ΥΑ)

 


 

Share