Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενόψει κένωσης της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας οργανικά 4/θεσίων και άνω σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 3642/30-06-2021

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 Ν.4547/2018

000000 ΦΕΚ 4424/Β/05-10-2018 (ΥΑ)

 


 

Share