Προκήρυξη - Πλήρωση της κενούμενης θέσης του Δ/ντή στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου της Δ/νσης Δ.Ε. Λασιθίου

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 4093/29-06-2021

000000 Ν.4547/2018

000000 ΦΕΚ 4424/Β/05-10-2018 (ΥΑ)

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

 

Share