Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών & κενούμενων θέσεων Β' Υποδ/ντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων & ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Δ.Ε. Δ' Αθήνας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 25146/16-10-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share