Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕ Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 15111/15-10-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share