Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στη Δ/νση Π.Ε. Ηλείας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 7492/15-10-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

000000 ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018

 


 

Share