Επαναπροκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Δ/ντή Σχ. μονάδας της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.11.1Δ/9234/14-10-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share