Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών & κενούμενων θέσεων Α' & Β' Υποδ/ντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων & Υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της Δ/νσης Δ.Ε. Δ' Αθήνας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 23898/07-10-2020

 


 

Share