Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς της Δ/νσης Δ.Ε. Καστοριάς

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.11/5831/30-09-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018 (ν.4547/2018)

000000 ΦΕΚ 4424/Β/05-10-2018

 


 

Share