Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στη Δ/νση Δ.Ε. Καστοριάς

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.11.1/5832/30-09-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018

 


 

Share