Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας στο 4/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 11187/25-09-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018 (ν.4547/2018)

000000 ΦΕΚ 4424/Β/05-10-2018

 


 

Share