Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Δ/ντή στο Δημοτικό Σχολείο Άσπρου - Δ/νση Π.Ε. Πέλλας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 10437/22-09-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018 (ν.4547/2018)

000000 ΦΕΚ 4424/Β/05-10-2018

 


 

Share