Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών & κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων & Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ/νσης Δ.Ε. Δ' Αθήνας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 22340/23-09-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share