Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς - Δ/νσης Δ.Ε. Καστοριάς

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.11.1/5451/21-09-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share