Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε' Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 14962/16-09-2020

 


 

Share