Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών & κενούμενων θέσεων Α' Υποδ/ντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Δ.Ε. Δ' Αθήνας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 422/13-01-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share