Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή & τοποθέτηση Υπεύθυνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 6213/05-09-2019

000000 ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018

000000 Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018)

000000 ΑΙΤΗΣΗ 

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share