Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε' Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Γ' Αθήνας

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.32/13550/02-09-2019

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


 

Share